top of page

ERSAN OCAK RESEARCHER | FILMMAKER 

Assistant Professor

Communication and Design Department

Bilkent University, Ankara, Turkey.

 

researcher:

[visual] cultural studies

new media storytelling

essay film

filmmaker:

[experimental] documentary films

video works

ARAŞTIRMACI | SİNEMACI

Yrd. Doç. Dr.

İletişim ve Tasarım Bölümü

Bilkent Üniversitesi.

 

araştırmacı:

[görsel] kültürel çalışmalar

yeni medya hikâye anlatıcılığı

deneme film

sinemacı:

[deneysel] belgesel filmler

video çalışmaları

bottom of page